Bộ 18 hình ảnh thiết kế và thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Các hạng mục thi công trường mầm non Quốc Tế Katherine như trong ảnh, bao gồm: thi công phòng ăn, thi công phòng sinh hoạt chung, thi công phòng học, khu vui chơi… yêu cầu: sơn đúng màu sắc thiết kế, tỉ lệ sai lệch nội thất không quá 1 cm…

Ảnh 1/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 1/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 18/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 18/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 2/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 2/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 3/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 3/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 4/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 4/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 5/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 5/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 6/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 6/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 7/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 7/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 8/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 8/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 9/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 9/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 10/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 10/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 11/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 11/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 12/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 12/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 13/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 13/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 14/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 14/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 15/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 15/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 16/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 16/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 17/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Ảnh 17/ 18 bộ thiết kế thi công nội ngoại thất trường mầm non Quốc Tế Katherine

Mọi chi tiết thi công trường mầm non Quốc Tế katherine xin liên hệ: 0906.050.883. Trân trọng cảm ơn quý khách tín nhiệm dịch vụ sơn nhà, dịch vụ sửa chữa nhà công ty xây dựng Tây Hồ Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *