Phong thủy

Phong thủy nhà ở trong xây dựng

Sửa chữa nhà + sơn nhà thuận tự nhiên, hợp phong thủy

Phong thủy nhà ở là gì? Khoa học phong thủy nghiên cứu sự tác động của thiên nhiên tới đời sống con người. Phong là gió tượng trưng cho dòng khí luân chuyển. Thủy là nước tượng trưng cho địa thế, vị trí, kích thước… của vật thể. Trong xây dựng sửa chữa nhà, thậm chí chọn mầu sơn nhà người ta cũng ứng dụng các nghiên cứu phong thủy sao cho tốt cho sức khỏe gia chủ, tốt cho làm ăn… Dưới đây là tổng hợp các bài viết ứng dụng phong thủy trong sửa chữa nhà, chọn mầu sơn nhà…