Chung cư

Mặt bằng tư vấn cải tạo sửa chữa nhà và bố trí nội thất. 2
Sửa chữa cải tạo nhà, thiết kế cải tạo nội thất tận dụng tối đa không gian

Sửa chữa cải tạo nhà, tận dụng tối đa diện tích. KTS đưa ra sẽ khiến bạn cân nhắc việc cải tạo căn hộ để tận dụng tối đa những diện tích thừa của căn hộ.